Home

Kerst Winner Show 2021 geannuleerd.

 

De vervroegde persconferentie van vrijdagavond 26 november jl. vanuit onze regering, heeft bepaald dat de Kerst Winner Show 2021 niet op een veilige en verantwoorde wijze georganiseerd kan gaan worden. De nieuwe aanvullende COVID maatregelen in Nederland maken dit onmogelijk. De sterk stijgende besmettingscijfers en de dreigende te korten op de IC in Nederland zijn voor onze overheid de reden om het COVID maatregelen aan te scherpen. Wij betreuren deze situatie zeer maar kunnen niet anders besluiten gezien de actuele inzichten en maatregelen om onze Kerst Winner 2021 te annuleren. Zoals eerder aangegeven ontvangen onze exposanten 95% van het inschrijfgeld retour. Laten wij met elkaar zoveel mogelijk gehoor en invulling geven aan de huidige regelgeving en noodzakelijke maatregelen om deze verschrikkelijke pandemie een halt toe te roepen.

 

Wij danken onze exposanten, medewerkers, officials, leveranciers voor het in ons gestelde vertrouwen tijdens de voorbereidingen van onze Kerst Winner Show 2021.  

 

Het Kerst Winner team

 

Christmas Winner Show 2021 cancelled.

 

The early press conference of Friday evening 26th of November from our government has determined that the Christmas Winner Show 2021 cannot be organized in a safe and responsible manner. The new additional COVID measures in the Netherlands make this impossible. The sharply rising infection figures and the impending shortages in the IC in the Netherlands are the reason for our government to tighten up the COVID measures. We deeply regret this situation but cannot decide otherwise given the current insights and measures to cancel our Christmas Winner 2021. As indicated earlier, our exhibitors will receive a refund of 95% of the registration fee. Let’s listen to and implement the current regulations and necessary measures together as much as possible to stop this terrible pandemic.

 

We thank our exhibitors, employees, officials, suppliers for the trust placed in us during the preparations for our Christmas Winner Show 2021.

 

The Christmas Winner Team

Our main partner
Our Partners