Historie Winner

Historie Winner

Founded by

Sinds 1890 organiseert de Koninklijke Nederlandse Kennelclub “Cynophilia” de Winnertentoonstelling en sinds 2014 in samenwerking met de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Echter tijden veranderen (zie onderstaand persbericht), maar we zullen niet vergeten dat de oorsprong  van de Winner ligt bij Cynophilia.

Persbericht  6 mei 2016

Cynophilia draagt organisatie Winner Show & Holland Cup over aan Raad van Beheer

Op 13 april jl. is er overleg geweest tussen KNK Cynophilia en de Raad van Beheer over de toekomst van de organisatie van de Winner Show en Holland Cup.

De veranderingen in de maatschappij maken een verdergaande professionalisering van een tentoonstelling van dit niveau noodzakelijk. Dergelijke veranderingen vragen een andere organisatievorm en brengen een groter financieel risico met zich mee. Zaken die de mogelijkheden van KNK Cynophilia overstijgen.

Tijdens de ledenvergadering van KNK Cynophilia op 12 april 2016 is de leden dit vraagstuk voorgelegd. Met een ruime meerderheid (80% van de stemmen) is aan het bestuur van KNK Cynophilia het mandaat gegeven om met de Raad van Beheer in gesprek te gaan om de organisatie van de Winner Show over te dragen. De naam KNK Cynophilia zal blijvend aan de Winner Show verbonden zijn.

Dit overleg is in goede harmonie verlopen. Met respect voor KNK Cynophilia als oprichter van de Winner tentoonstelling en vanuit haar bijdrage aan het historisch perspectief voor de Nederlandse kynologie, zijn er tot tevredenheid van beide partijen afspraken gemaakt die elkaar over en weer recht doen.

Niet onvermeld mag blijven dat KNK Cynophilia met gemengde gevoelens de organisatie van een van haar pijlers overdraagt aan de Raad van Beheer. Echter, de ratio overheerst en het is  gezien de veranderingen binnen het kynologisch speelveld beter om de Winner Show  op deze manier gestalte te laten geven.

Partijen vertrouwen erop dat de ingeslagen weg ervoor zorgt dat de uitstraling, de gezellige sfeer en de kenmerkende beleving behouden zullen blijven voor de Nederlandse hondenwereld.

einde persbericht.

De Winnertentoonstelling is dé show in Nederland waar de Crufts-kwalificatiekan worden behaald, alsmede de titels: Jeugdwinner/JeugdwinsterWinner/Winster en Veteranenwinner/Veteranenwinster. Deze titels worden, voorzien van een jaartal, door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vermeld achter de namen van ouderdieren van nieuw geboren pups.

Het CAC dat wordt behaald tijdens de Winner telt dubbel. Het reserve CAC telt echter als een gewoon reserve CAC. Wanneer het CAC doorschuift omdat de winnaar reeds Nederlands Kampioen is, dan schuift het dubbele CAC door.

2014 – Winnertentoonstelling: Samenwerking Cynophilia en Raad van Beheer

2016 – Cynophilia draagt Winnertentoonstelling over aan de Raad van Beheer.

Historie

In 1890 werd de huidige Koninklijke Nederlandse Kennelclub “Cynophilia” opgericht. In datzelfde jaar organiseerde zij haar eerste tentoonstelling in Scheveningen.

Het volgende jaar, in 1891, organiseerde Cynophilia er twee, de eerste in Amsterdam- het prille begin van wat later een lange reeks van tentoonstellingen zou worden – en de tweede weer in Scheveningen.

In de eerste 12 jaren van haar bestaan organiseerde Cynophilia 16 tentoonstellingen door het hele land, te weten in: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Scheveningen, Nijmegen, Breda, Groningen en Maastricht. Twee tentoonstellingen werden in samenwerking met de huidige Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging georganiseerd.

 

Hiermee werd in die jaren door Cynophilia en de KNJV de basis gelegd voor de hondententoonstellingen zoals wij die thans kennen, een basis waarop de later ontstane plaatselijke kynologenverenigingen hebben kunnen voortbouwen.

De organisatie van hondententoonstellingen was in die tijd financieel gezien geen aantrekkelijke onderneming. Toen Cynophilia in 1910 haar 20 jarig bestaan vierde en haar 25e tentoonstelling uitschreef, bleek dat zij op de eerste 24 tentoonstellingen een bedrag van ruim fl. 48.000,00 te hebben toegelegd. In 1926 werd de titel “Winner” aan de tentoonstellingen toegevoegd.

Toen de heer J. Oskam, de toenmalige secretaris van Cynophilia, in 1950 bij het 60- jarig bestaan van Cynophilia een toespraak hield, deelde hij mede dat de 62 door de vereniging georganiseerde tentoonstellingen een tekort hadden opgeleverd van bijna fl. 85.000,00. Dit tekort was telkenmale aangevuld met vrijwillige bijdragen van de leden.

Na 1952 groeit het aantal inschrijvingen gestaag. In 1977 wordt voor het eerst de grens van 4500 honden overschreden. Het jaar 1985 was een bijzonder jaar voor de Nederlandse kynologie. In dat jaar werd voor het eerst in Nederland het wereldcongres van de Fédération Cynologique Internationale gehouden en ter ere daarvan werd een speciale Winnertentoonstelling uitgeschreven. Deze Wereld-Congreswinner leverde maarliefst 10.194 inschrijvingen op.

In 1989 werd opnieuw een mooi jubileum gevierd, de 100e tentoonstelling van Cynophilia kende een fraaie inschrijving van 5.212 honden. De laatste jaren zijn de aantallen vrij stabiel met inschrijvingen tussen de 4200 en 5000 inschrijvingen. De Winner kent meer en meer buitenlandse inschrijvingen. In 2002 werd de Wereldtentoonstelling in Nederland georganiseerd en hieraan werd de Winnertitel gekoppeld. Op deze tentoonstelling werden ruim 14.000 honden ingeschreven.

Voor het eerst werd in 2013 in Amsterdam op de vrijdag voorafgaand aan het Winnerweekend een eendaagse CACIB-tentoonstelling georganiseerd, met 1992 inschrijvingen.

Our main partners
Our Partners