Zonder (ring)medewerkers geen hondententoonstelling!

Ringmedewerkers zorgen er voor om tijdens de keuringen alles vlot en volgens de regels te laten verlopen en in dat opzicht is de ringmedewerker, evenals de keurmeester en de vrijwilligers, onmisbaar.

 

Wilt u meer informatie ?  Stuur dan een email naar info@winnershow.nl

 

Bij voorbaat dank!