winner

HOLLAND CUP

Online tickets

Klik op de afbeelding en bestel uw (extra) toegangsbewijzen online.

Overdracht organisatie Winnershow en Hollandcup aan Raad van Beheer

 

Persbericht  6 mei 2016

Cynophilia draagt organisatie Winner Show & Holland Cup over aan Raad van Beheer

Op 13 april jl. is er overleg geweest tussen KNK Cynophilia en de Raad van Beheer over de toekomst van de organisatie van de Winner Show en Holland Cup.

De veranderingen in de maatschappij maken een verdergaande professionalisering van een tentoonstelling van dit niveau noodzakelijk. Dergelijke veranderingen vragen een andere organisatievorm en brengen een groter financieel risico met zich mee. Zaken die de mogelijkheden van KNK Cynophilia overstijgen.

Tijdens de ledenvergadering van KNK Cynophilia op 12 april 2016 is de leden dit vraagstuk voorgelegd. Met een ruime meerderheid (80% van de stemmen) is aan het bestuur van KNK Cynophilia het mandaat gegeven om met de Raad van Beheer in gesprek te gaan om de organisatie van de Winner Show over te dragen. De naam KNK Cynophilia zal blijvend aan de Winner Show verbonden zijn.

Dit overleg is in goede harmonie verlopen. Met respect voor KNK Cynophilia als oprichter van de Winner tentoonstelling en vanuit haar bijdrage aan het historisch perspectief voor de Nederlandse kynologie, zijn er tot tevredenheid van beide partijen afspraken gemaakt die elkaar over en weer recht doen.

Niet onvermeld mag blijven dat KNK Cynophilia met gemengde gevoelens de organisatie van een van haar pijlers overdraagt aan de Raad van Beheer. Echter, de ratio overheerst en het is  gezien de veranderingen binnen het kynologisch speelveld beter om de Winner Show  op deze manier gestalte te laten geven.

Partijen vertrouwen erop dat de ingeslagen weg ervoor zorgt dat de uitstraling, de gezellige sfeer en de kenmerkende beleving behouden zullen blijven voor de Nederlandse hondenwereld.


127ste Amsterdam Winner Show

Op 10 & 11 december 2016 vind de 127ste Amsterdam Winner Show plaats, met voorafgaand de Holland Cup op 9 december 2016 in de Amsterdam RAI.

Noteer deze datum alvast in uw agenda en wij hopen u dat ook te mogen verwelkomen.

Holland Cup – 9 december 2016
Vrijdag alle rassen

Amsterdam Winner Show – 10 & 11 december 2016
Zaterdag FCI groep 2, 3, 4, 7 & 8
Zondag FCI groep 1, 5, 6, 9 & 10

© 2016 winner

Theme by Anders NorenUp ↑