winner

HOLLAND CUP

Inschrijfstatistieken en plattegrond Holland Cup en Winner Show

klik hier voor de plattegrond van de hallen

Klik op onderstaande link(en) om het aantal ingeschreven honden per ras (per dag) te zien, de ringindeling en de keuringsvolgorde.

statiestieken-holland cup- vrijdag

statistieken-winner-zaterdag

statistieken-winner-zondag

Uitleg bij de ringindeling.

In de ringen wordt met bloktijden gewerkt. Begint de keuring van uw ras vóór 12.00 uur, dan staat er als begintijd 09:30 uur. Begint de keuring van het ras om 12.00 uur of later, dan staat er als begintijd 12.00 uur.

 

Koop uw (bezoekers) kaartjes met € 2.50 korting

Klik op de afbeelding en bestel uw (bezoekers) toegangsbewijzen online.

Extra Duits showelement tijdens de Winner Show op Hond2016

De Raad van Beheer en de VDH, Duitse Kennelclub, trekken gezamenlijk op ten aanzien van de Wereld Shows die zij beiden organiseren. De VDH organiseert de WDS 2017 in Leipzig en de Raad van Beheer de WDS in 2018 in Amsterdam. In het organisatorische en promotietraject van de Wereld Shows wordt er nauw samengewerkt en waar mogelijk beide shows gepromoot.

In dit kader organiseert de Raad van Beheer de ‘Beste van de Duitse Rassen 2016’ tijdens de Winner. Er zijn 58 Duitse rassen. De BOB van deze rassen verschijnen in de erering om te strijden voor de titel ‘Beste van de Duitse Rassen 2016’. Twee dagen (zater- en zondag) dus een extra showonderdeel om van te genieten als bezoeker …en een titel om voor te strijden als exposant.

Tijdens de WDS 2017 in Leipzig zal er extra aandacht zijn voor de Nederlandse rassen en zal er tijdens het ereringprogramma een speciale keuring zijn van de beste van de Nederlandse rassen.

Inschrijftermijn verlengd

 

Nog slechts een paar dagen. Stel niet langer uit, maar schrijf nu in.

 

Online inschrijven met direct online betalen is nog mogelijk via DOGSHOWENTRY.NL tot maandagavond 21 november 23.59 uur.

 

Online inschrijven met direct online betalen via DOGLLE.com en ONLINEDOGSHOWS.nl is nog mogelijk tot vrijdagavond 18 november 23.59 uur.

Online tickets

Klik op de afbeelding en bestel uw (extra) toegangsbewijzen online.

Overdracht organisatie Winnershow en Hollandcup aan Raad van Beheer

 

Persbericht  6 mei 2016

Cynophilia draagt organisatie Winner Show & Holland Cup over aan Raad van Beheer

Op 13 april jl. is er overleg geweest tussen KNK Cynophilia en de Raad van Beheer over de toekomst van de organisatie van de Winner Show en Holland Cup.

De veranderingen in de maatschappij maken een verdergaande professionalisering van een tentoonstelling van dit niveau noodzakelijk. Dergelijke veranderingen vragen een andere organisatievorm en brengen een groter financieel risico met zich mee. Zaken die de mogelijkheden van KNK Cynophilia overstijgen.

Tijdens de ledenvergadering van KNK Cynophilia op 12 april 2016 is de leden dit vraagstuk voorgelegd. Met een ruime meerderheid (80% van de stemmen) is aan het bestuur van KNK Cynophilia het mandaat gegeven om met de Raad van Beheer in gesprek te gaan om de organisatie van de Winner Show over te dragen. De naam KNK Cynophilia zal blijvend aan de Winner Show verbonden zijn.

Dit overleg is in goede harmonie verlopen. Met respect voor KNK Cynophilia als oprichter van de Winner tentoonstelling en vanuit haar bijdrage aan het historisch perspectief voor de Nederlandse kynologie, zijn er tot tevredenheid van beide partijen afspraken gemaakt die elkaar over en weer recht doen.

Niet onvermeld mag blijven dat KNK Cynophilia met gemengde gevoelens de organisatie van een van haar pijlers overdraagt aan de Raad van Beheer. Echter, de ratio overheerst en het is  gezien de veranderingen binnen het kynologisch speelveld beter om de Winner Show  op deze manier gestalte te laten geven.

Partijen vertrouwen erop dat de ingeslagen weg ervoor zorgt dat de uitstraling, de gezellige sfeer en de kenmerkende beleving behouden zullen blijven voor de Nederlandse hondenwereld.


127ste Amsterdam Winner Show

Op 10 & 11 december 2016 vind de 127ste Amsterdam Winner Show plaats, met voorafgaand de Holland Cup op 9 december 2016 in de Amsterdam RAI.

Noteer deze datum alvast in uw agenda en wij hopen u dat ook te mogen verwelkomen.

Holland Cup – 9 december 2016
Vrijdag alle rassen

Amsterdam Winner Show – 10 & 11 december 2016
Zaterdag FCI groep 2, 3, 4, 7 & 8
Zondag FCI groep 1, 5, 6, 9 & 10

© 2016 winner

Theme by Anders NorenUp ↑